Segla C55

Karlskrona Segelsällskap har två C55:or. Dessa är avsedda för;

  • Seglarskolans utbildning [PRIORITERAD]
  • Seglingsträning/kappsegling för medlemmar.

Hyr en av klubbens C55!

Som medlem kan du hyra en av klubbens C55 i syfte seglingsträning/kappsegling.

Ansvariga för C55 är Jollesektionen/ Johan Fredin. I denna fråga nås han på e-postadress: c55@knss.nu

Instruktioner/avtal

För att få hyra en C55 skall du vara certiferad av KSS C55-ansvarige och påteckna ett avtal mellan dig och KSS i frågan (För omyndiga kan målsman teckna avtalet). 

Instruktioner/avtal reglerar hur du får använda klubbens C55 samt ansvarsförhållandet mellan dig och KSS vid t.ex. skada på C55.

Betalning

Betalning,  enligt nedanstående tariff, skall vara klubben tillhanda innan du nyttjar C55. Betalning kan ske via BG 617-0922 eller Swish 1235622741. På inbetalning skall anges "KSS C55, hyresdatum och hyrestid som betalningen avser samt hyrandes namn om någon annan betalar. Rabatt ges enligt olika principer;

  • Juniormedlem - 50%
  • Dygnshyra - primärt avsett för kappsegling på annan ort. Gäller vid hyresperiod 2 - 4 dygn
  • Passantal - gäller vid förhyrning om enstaka till sammanhängande < 12 h pass.

Rabatt "Dygnshyra" och "Passantal" kan ej kombineras samtidigt.

Tariff

Förhyrning av C55 till medlem

 

200kr/4 h, 400kr/8 h, 600kr/12h, 1000kr/24h, 1300kr/36h, 1500kr/48h

Vid besättning om enbart juniorer ges 50% rabatt

Pass 4,8,12, 2 dygn(24h), 3 dygn (36h), 4 dygn (48h).

Vart 5:e 4h pass 0/kr för sammanhängande pass om 4,8,12 tim.

Exempel

Medlem hyr i följd: 4 st separata 4h pass + ett 2-dygns pass + 2 st 8h pass.  Att betala: 4 * 200kr + 1000kr + (0+200kr) + 400kr. Rabatt erhölls dels vid två dygns förhyrning och dels för det 5:e 4h passet.

Bokning

OBS! Båtarna lånas endast ut när det passar med segelskoleverksamhet. Kontrollera först med segelskoleansvarig.

Bokning ske via KSS tjänst hos SBU/BAS. När du bokar betraktas det som att du godkänner gällande instruktion/ även om du tidigare påtecknat en äldre version.

Detta är samma tjänst som används om du t.ex. vill uppdatera dina medlemsuppgifter. Alltså använder du samma konto och lösenord som tidigare.

När du loggat in kommer du - om du inrapporterats som certifierad - att under fliken Schema kunna välja schema för C55-vit respektive C55-röd.

Länk till SBU/BAS:https://bas.batunionen.se