Bli medlem

Vem kan bli medlem?.

Medlemskap i Karlskrona segelsällskap är öppet för alla som önskar bli medlemmar och som är beredda att följa sällskapets stadgar och ordningsregler samt beslut fattade av sällskapets styrelse.

Medlemsformer

Det finns fyra olika former av medlemskap; hedersmedlem, individuell medlem, familjemedlem och juniormedlem.

 • Hedersmedlem
  Person eller medlem, som särskilt gynnat Sällskapet eller främjat Sällskapets intressen. Beslut om tilldelning av hedersmedlemskap sker, på förslag, på allmänt medlemsmöte
 • Individuell medlem
  Envar myndig person äger rätt att vara individuell medlem.
 • Familjemedlem
  Familjemedlemskap beviljas familjemedlemmar boende på samma adress. En av familjemedlemmarna registreras som huvudmedlem ("Familjehuvud").
 • Juniormedlem
  Ungdomar som ej fyllt 18 år kan antagas som juniormedlem. Junior har inte rösträtt vid Sällskapets möten. Efter utgången av det år då juniormedlemmen fyller 18 år övergår dennes medlemskap till individuell medlem. 

Myndiga medlemmar (hedersmedlem, individuell medlem och familjemedlem) har rösträtt vid sällskapets möten.

Avgifter

Enskilt medlemskap 400 kr/år
Familjemedlemskap 500 kr/år
Juniormedlemskap 300 kr/år

Övriga avgifter framgår av avgiftsbilaga till årsmötesprotokoll 

Regler och förfarande kring avisering, betalning och påminnelse

Innehav av båtplats (bryggplats, vinterplats, sommarplats) medför arbetsplikt om 16h/år. Medlem med arbetsplikt fördelas till arbetgrupp.

Medlemsansökan

Av KSS personuppgiftspolicy framgår efter vilka grunder KSS bearbetar medlemmars personuppgifter. Du förutsätts ha tagit del av denna samt stadgar och ordningsregler i tillämplig omfattning vid ansökan.

För att ansöka om medlemskap fyller du i formuläret medlemsansökan .

 1. Ladda ner och spara filen lokalt på datorn/paddan.
 2. Fyll i önskade uppgifter på sida 1 och underteckna. Ansöker du samtidigt om bryggplats och/eller uppläggningsplats fyller du i sida 2 och signerar.
 3. Spara filen.
 4. Kontrollera att allt är läsbart.
 5. Skicka in din ansökan;
  1. I första hand maila till kss@knss.nu. eller
  2. Posta (snigel) till KSS enligt adress på formuläret. Märk gärna kuvertet medlemsansökan.

Du kommer därefter att få en faktura per e-post till den e-postadress du angett. När du har betalt fakturan registreras du som medlem och får ytterligare information.

Har du specifika funderingar kring bryggplats uppläggningsplats m.m. så tag dig en titt på sidorna  Brygg- och Uppläggningsplatser eller För medlemmar

Välkommen med din ansökan.