Brygg- och Uppläggningsplatser

Gemensamt för all platsupplåtelse är att man måste vara medlem. Till vissa platserna föreligger kö med köavgift (start + årlig)

Bryggplatser för medlemmar förekommer i tre former;

  • "Fast bryggplats" - D.v.s. medlemmen innehar tilldelad bryggplats tills vidare.
  • "Sommarplats" - D.v.s. medlemmen disponerar platsen endast under en säsong.
  • "Vinterbryggplats" - D.v.s medlemmen disponerar bryggplatsen ≈ efter sista upptagning till första sjösättning.

Landplatser för medlemmar förekommer i följande former;

  • Uppläggningsplats för större båt - Upptagning sker med slip och/eller kran
  • Uppläggningsplats för mindre båt - Upptagning sker direkt på trailer
  • Landplats för släpjolle - Kräver att medlemmen har bryggplats
  • Landplats för segeljolle 

För platstyperna gäller;

  • Avtal skall ingås mellan KSS och medlemmen
  • Arbetsplikt om i snitt 16h/år (undantaget junior med segeljolle)

För information om lediga bryggplatser kontakta hamnkapten via sidan "Kontakta oss". Välj Hamnkapten /Harbour master.

För information om uppläggningsplatser kontakta slipförman via sidan "Kontakta oss". Välj Slipförman /Slipway master.

För information om plats för segeljolle kontakta jollesektionen   via sidan "Kontakta oss". Välj Jollesekt. /Dinghy sect.

För information om plats för släpjolle kontakta landsektionen   via sidan "Kontakta oss". Välj Landsekt./Shore sect.