Välkommen till KSS

Sällskapet är beläget på Dragsö väster om Karlskrona centrum. Där finns vår hamnanläggning med platser för medlemmars båtar och gästhamn.

Sällskapets organiserade seglingsaktviteter omfattar seglarskola för juniorer och vuxna, Jollesegling och kölbåtssegling. För de båda sista arrangeras tävlingar på klubbnivå eller inom Svenska Seglarförbundets ram.

Nyheter    

Skärgårdsfest-sprinten

 • 13 jul 2024

Den 3 augusti (i samband med Skärgårdsfesten) så anordnar KSS tillsammans med Karlskrona Jolleklubb en kappsegling i sprint-format på Borgmästarfjärden. Seglingen sker med våra och KJK:s jollar typ 2-krona.

Inbjudan finns på Skärgårdsfest-sprinten - Sailarena, och anmälan kan göras på Sailarena eller per e-mail till seglingssekt@knss.nu.

Alla hälsas välkomna och vi hoppas på en mix av seglande vuxna och ungdomar.

Vi kommer att utgå från bryggan vid Antonio's med ambition på publikvänlig segling.

KSS hamn är i hamn .....

 • 7 jul 2024
Flaska av Champagne ClipArt

Mark o Miljödomstolen har i dagarna avgett dom i ärendet kring vår ansökan om laglighetsförklaring och tillstånd för att byta de yttersta stålpontonerna på brygga B/C och D/E.

Beslutet kan formellt överklagas till 2024-07-26 men vi kan nog sätta champagnen på kylning.

För KSS innebär det att vi kan gå vidare med;

 • planering kring ersättningsanskaffning av betongpontoner med Y-bom inklusive entreprenad av utläggning
 • planering kring försäljning eller skrotning av de befintliga stålpontonerna
 • planering kring finansiering av nyanskaffningen.
  • Betongpontonerna finansieras genom kapital eller upplåning i bank
  • Y-bommar finansieras, i enlighet med beslut på vårmötet, med blandat medlemslån och eget kapital eller upplåning i bank

Den intresserade  kan  läsa domslutets inledning i den fortsatta texten.

 

 

Vattenavstängning KSS

 • 16 jun 2024

Mån 17/6 mellan kl 13.00--16.00 är vattnet avstängt på KSS med anledning av arbete på Dragsö Camping med vattenmätare.

//Styrelsen

Vattenavstängning KSS

 • 5 jun 2024

Vattnet på KSS kommer att vara avstängt mån. 24-06-10 kl 13-16.

(Vattenmätare på Dragsö camping skall bytas.)

 

Uppgradering av hemsidan

 • 20 maj 2024

KSS har utökat avtalet med leverantör av hemsidan. Det innebär att "prov och försök" kommer att på under en längre tid. För de besökande - medlemmar och gäster på hemsidan - kan det innebära att funktioner/knappar kan synas ibland och försvinna.

Grundfunktionalitetet bibehålls dock hela tiden. Var därför uppmärksam och läs eventuella varningstexter som aviserar att just den funktion/sida du läser är prov och försök. Om det är aktuellt finns hänvisning till gällande/ordinarie sida/funktion.

 

Mvh/Webansvarig

Visa fler nyheter