Nyheter

Årsmötesprotokoll publicerat

  • 21 nov 2023

Protokollet från årsmötet 2023-11-16 är publicerat. Tillgängligt för medlemmar

//Sekreteraren

Uppdaterade stadgar

  • 18 nov 2023

KSS stadgar har uppdaterats i enlighet med beslut på avhållet årsmöte.

Ändringarna berör;

  • Benämningen "chef" byts mot "ledare"
  • §5 Styrelsen kan delegera firmateckning för specificerade ärende.
  • §28 Styrelsen kan utse adjungerad till befattning.

 

 

Anders Gäfverts fond

  • 8 nov 2023

Ansökning om medel ur Anders Gäfverts fond skall vara Karlskrona Segelsällskap tillhanda senast 2023-11-30.

Statuter för Anders Gäfverts fond.

 

Blekinge Seglarförbunds årsmöte på KSS

  • 11 okt 2023

Blekinge Seglarförbund genomför sitt årsmöte 2023 , torsdag 30/11 kl 19.00 i KSS lokaler. KSS medlemmar är välkomna. Eftersom det bjuds på en lätt förtäring är det lämpligt med en föranmälan till: Magnus Larsson Hofstein via kolbatssekt@knss.nu

Kallelse årsmöte

Kallelse till BSF (Blekinge Seglarförbund) årsmöte 2023, torsdag 30/11 kl 19.00 i Karlskrona Segelsällskaps klubbhus.

 

Några bilder från Höstrusket

  • 5 okt 2023

Några bilder från Höstrusket tagna av Bengt Nordé.