Nyheter

Bastun på KSS - bastuavgift

  • 24 nov 2022

På årsmötet togs beslut om att införa en avgift för att bada bastu på KSS.  Styrelsen erhöll mandat för att besluta om belopp etc.

Bakgrunden till förslaget är att vår eltaxa är utformad på ett sådant sätt att vår kassör har beräknat att ett bastubad (uppvärmning+underhållsvärme) kostar ca 200 kr.  Styrelsen har med ledning av årsmötets delegation tagit följande beslut;

  • Att införa avgift för bastubad 200 kronor per tillfälle.
  • Avgiften är lika för alla medlemmar.
  • Avgiften erläggs till KSS swishnummer 123 562 2741. 
  • Anslag med instruktion sätts på bastudörrarna.

 

Årsmötesprotokoll publicerat

  • 18 nov 2022

Protokollet från Årsmötet 2022 är justerat och publicerat under För medlemmar tillgängliga dokument.

Historieintresserad?

  • 16 nov 2022

Karlskrona Segelsällskap "återstartades" 1903 när ett antal personer samlades för detta. Protokollet från detta möte finns bland KSS handlingar och är nu tillgängligt: Protokoll 1903-10-10. Protokollet innehåller både själva bildandet som stadgar för sällskapet och seglings(kappsegling)regler. Mycket är sig likt.

//Sekreteraren tillika arkivansvarig