Nyheter

Inför årets uppdragning

  • 18 sep 2023

Förberedelse med vaggor/pallning.

Torsdagen den 28 september kl 18:00 hjälps vi åt att ta fram våra vaggor. Tänk på att även ni som skall ta upp i andra omgången får fram era vaggor.

Vill även påpeka att man testar och smörjer upp gängorna till stöttorna! 

Var och en ansvarar för att man har fått fram sin vagga och stöttor.
Mvh
Slipgänget

Om du vill ha mat vid uppdragningarna

Hej seglingsvänner,

Seglingssäsongen är över och det börjar dra ihop sig till att ta upp båten, men säkert är att det är en hel del som ska fixas till innan det är dags. Vi som håller till i köket med frukost och lunch vill gärna veta om och hur många som kommer.

 Med härliga seglarhälsningar

Anders Landenstad & Magnus Lindström

Rutiner vid KSS

  • 18 sep 2023

I dokumentet "Rutiner vid KSS" har styrelsen samlat ett antal rutiner, instruktioner för specifika fall vid KSS. I många fall är texten återgiven på annan plats men det är i detta dokument som styrelsen fastställer lydelse. Exempel är;

  • Kontroll av registerutdrag
  • Medlemsansökan
  • Byte av båt
  • Avisering och påminnelser

 

Dränering av klubbhuset

  • 17 sep 2023

Omläggning av dränering och dagvattenledningar runt klubbhuset är planerat att påbörjas under oktober månad. Detta innebär att tillgång till klubbhuset, med källare, kommer att vara begränsad under den tid detta arbete pågår. 

Kompletterande information kan komma att publiceras vid senare tillfälle.

//Klubbhussektionen

Per Winberg

Skriv ett medlemsförslag till årsmötet?

  • 9 sep 2023

Om du vill lämna ett förslag som årsmötet skall ta ställning till så skall detta, enligt stadgarna, vara styrelsen tillhanda senast 23-09-30.

Styrelsen skall lämna ett skriftligt yttrande. Motion samt yttrande utgör underlag till årsmötet och publiceras för medlemmarna inför årsmötet i enlighet med stadgarna.