Dränering av klubbhuset

  • 17 sep 2023

Omläggning av dränering och dagvattenledningar runt klubbhuset är planerat att påbörjas under oktober månad. Detta innebär att tillgång till klubbhuset, med källare, kommer att vara begränsad under den tid detta arbete pågår. 

Kompletterande information kan komma att publiceras vid senare tillfälle.

//Klubbhussektionen

Per Winberg