Nyheter

Uppgradering av hemsidan

  • 20 maj 2024

KSS har utökat avtalet med leverantör av hemsidan. Det innebär att "prov och försök" kommer att på under en längre tid. För de besökande - medlemmar och gäster på hemsidan - kan det innebära att funktioner/knappar kan synas ibland och försvinna.

Grundfunktionalitetet bibehålls dock hela tiden. Var därför uppmärksam och läs eventuella varningstexter som aviserar att just den funktion/sida du läser är prov och försök. Om det är aktuellt finns hänvisning till gällande/ordinarie sida/funktion.

 

Mvh/Webansvarig

Dags för kvällskappseglingar den 22/5

  • 14 maj 2024

Den 22 maj drar årets kvällskappseglingar igång. Det är kappsegling under lättsamma former, och ett utmärkt tillfälle att prova på för nybörjare!

Inbjudan och seglingsföreskrifter finns nu upplagda på 

https://www.sailarena.com/sv/se/club/knss/kvallskappseglingar-2024/

Glöm inte bort att vi också har en ”torrsegling” för att lära oss appen Klubbsegling den 15/5 (se separat inlägg)

Inbjudan till Skärgårdsrundan

  • 13 maj 2024

Den 1 juni kör vi vår kappsegling Skärgårdsrundan, som är en distanskappsegling med jaktstart. Inbjudan finns nu på

https://www.sailarena.com/sv/se/club/knss/skargardsrundan5/

Torrsegling inför kvällskappseglingarna

  • 10 maj 2024

Nu är det inte länge kvar tills vi får komma ut o segla igen!

Det blir lite annorlunda i år, vi börjar använda appen Klubbsegling.

I denna hanteras registrering  till segling (anmälan), nedräkning till start och deltagande båtar rapporterar själva sin målgång. Appen tar därefter fram en resultatlista som uppdateras vid varje rapporterad målgång.

Det är viktigt att alla deltagare behärskar appen och kan registrera sig för att delta i seglingarna, se nedräkning till start, och kan rapportera sin målgång, samt korrigera om målgång rapporteras felaktigt.

Därför kör vi en ”torrsegling” på land, Onsdag 15/5 klockan 17:30-tills alla kan, i hamnboden och på teams, där vi tillsammans ser vad som händer i appen och lär oss hantera den, så allt flyter på vid seglingarna.

Ladda gärna ner appen Klubbsegling innan, logga in med Apple eller Google-konto och bekanta er med appen genom att kolla på de instruktionsfilmer som finns på klubbseglings YouTube-kanal: 

https://www.youtube.com/@klubbsegling(https://www.youtube.com/@klubbsegling)

och prova lägga till er båt, och registrera er för Karlskrona Segelsällskaps Torrsegling 1 , Onsdag 15/5 med start 18:00

Hoppas så många som möjligt tar tillfället i akt att bekanta sig med appen, innan och på torrseglingen i hamnboden.

Har ni inte möjlighet att komma till hamnboden, bör det gå att följa torrseglingen på teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDE5Yjc5YmMtNmM0ZS00ZWJiLTg0NTQtYjA1Y2I1NjI3NWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebf7103b-2bc4-485e-aa6f-26ff5468d3d8%22%2c%22Oid%22%3a%22ad6ce7fe-149e-43b2-9848-764b138edecb%22%7d (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDE5Yjc5YmMtNmM0ZS00ZWJiLTg0NTQtYjA1Y2I1NjI3NWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebf7103b-2bc4-485e-aa6f-26ff5468d3d8%22%2c%22Oid%22%3a%22ad6ce7fe-149e-43b2-9848-764b138edecb%22%7d)

Kölbåtskappseglingar 2024

  • 6 maj 2024

Nu drar snart säsongensseglingar igång, och vi har planerat kvällskappseglingar 22/5, 2 9/5, 5/6, 12/6, 19/6, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8, 4/9, 11/9

Skärgårdsrundan: 1/6

Aspö Runt: 10/8

Höstrusket: 14/9

Aktuell information (inbjudan, seglingsföreskrifter och resultat) om seglingarna kommer att läggas upp efter hand för respektive segling i  Karlskrona Segelsällskap - Sailarena