Nyheter

Årsmötesprotokoll publicerat

  • 21 nov 2023

Protokollet från årsmötet 2023-11-16 är publicerat. Tillgängligt för medlemmar

//Sekreteraren

Uppdaterade stadgar

  • 18 nov 2023

KSS stadgar har uppdaterats i enlighet med beslut på avhållet årsmöte.

Ändringarna berör;

  • Benämningen "chef" byts mot "ledare"
  • §5 Styrelsen kan delegera firmateckning för specificerade ärende.
  • §28 Styrelsen kan utse adjungerad till befattning.

 

 

Anders Gäfverts fond

  • 8 nov 2023

Ansökning om medel ur Anders Gäfverts fond skall vara Karlskrona Segelsällskap tillhanda senast 2023-11-30.

Statuter för Anders Gäfverts fond.