Uppdaterade stadgar

  • 18 nov 2023

KSS stadgar har uppdaterats i enlighet med beslut på avhållet årsmöte.

Ändringarna berör;

  • Benämningen "chef" byts mot "ledare"
  • §5 Styrelsen kan delegera firmateckning för specificerade ärende.
  • §28 Styrelsen kan utse adjungerad till befattning.