Nyheter

Vårnumret av klubbtidningen

  • 25 mar 2024

Vår medlemstidning lever vidare! 

Vårnumret av Utkiken är publicerat.

Ett tack till redaktionsgruppen under ledning av Anders Landenstad.

 

Kallelse till vårmöte

  • 20 mar 2024

KALLELSE

ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE

TORSDAG 11:E APRIL 2024 KL 19.00

DRAGSÖ UTKIK

KARLSKRONA

 

FÖREDRAGNINGSLISTA ENLIGT STADGARNA

Förslag till stadgeändringar.

Förslag till ändringar i platsavtal

Förslag om bomfinanisering

 

Underlag publiceras på hemsidan (för medlemmar) senast 10 dagar före mötet. Inloggning krävs.

www.knss.nu

samt i begränsad upplaga i klubbhuset

 

Möjlighet till digitalt deltagande. Vårmötet  genomförs i blandad form. Information sänds till medlemmar med registrerad e-postadress.

___________________________________________________________________________________________

Handlingar/underlag för mötet är publicerat enligt ovan.

Uppdatering i ordningsregler

  • 14 mar 2024

Styrelsen har beslutat om en mindre komplettering av ordningsreglerna. 

Ordningsregler 2024-03-10  

Kompletteringen avser anmälan om "sommarplats". Anmälningsdatum 15/2 kopplat till skyldighet att betala 50% av bryggavgift har nu kompletterats med möjlighet till senare anmälan, dock senast 15/5, kopplat till skyldighet att betala 75% av bryggavgift.

 

//Styrelsen