Kallelse till vårmöte

  • 20 mar 2024

KALLELSE

ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE

TORSDAG 11:E APRIL 2024 KL 19.00

DRAGSÖ UTKIK

KARLSKRONA

 

FÖREDRAGNINGSLISTA ENLIGT STADGARNA

Förslag till stadgeändringar.

Förslag till ändringar i platsavtal

Förslag om bomfinanisering

 

Underlag publiceras på hemsidan (för medlemmar) senast 10 dagar före mötet. Inloggning krävs.

www.knss.nu

samt i begränsad upplaga i klubbhuset

 

Möjlighet till digitalt deltagande. Vårmötet  genomförs i blandad form. Information sänds till medlemmar med registrerad e-postadress.

___________________________________________________________________________________________

Handlingar/underlag för mötet är publicerat enligt ovan.