Nyheter

Vårfakturan utsänd.

  • 27 feb 2024
Vårfakturan 2024 som omfattar alla avgifter utom medlemsavgift är utsänd. Saknar ni mailet - titta i första hand i skräpmappen. Saknar ni någon avgift eller annat fel hör av er till register@knss.nu 

Utkiken - räddad!!

  • 14 feb 2024

Vi har fått en redaktionsgrupp som tar vid efter Marianne och Ingela så att vår medlemstidning Utkiken fortsatt kan publiceras.

Gruppen består av;

  • Anders Landenstad
  • Torgny Johansson
  • Tommy Svensson

Vad gäller ert underlag i form av bilder, artikelförslag osv. når ni redaktionen via redaktion@knss.nu

Vi tackar för det och önskar god seglats!

Enkäten kring båtliv - sammanställning

  • 13 feb 2024

KSS interna enkät avseende Båtliv har nu sammanställts och en redogörelse för resultatet hittar ni under LÄS MER.

Enkäten utgick vad gäller frågor i stort från den enkät som SBU/Båtliv genomförde sommaren 2023. Men den var inte identisk!! 

Ett tack till de 72 av 323 "tillfrågade" som besvarade enkäten

 

//Styrelsen.

KSS Tillståndsansökan insänd!!

  • 4 feb 2024
Så har då äntligen den stunden kommit när vår ansökan om "Tillstånd enligt miljöbalken" har skickats in. Processen började för styrelsens del hösten 2020 när vi fick länsstyrelsens avslag på att byta ut stålpontonerna på B/C, D/E bryggorna.