Nyheter

Utbildning - förarintyg?

  • 26 jan 2024

KSS arrangerar inga egna utbildning vad avser t.ex. förarintyg, kustskeppare, SRC/LRC m.m.

Då hänvisar vi till "utbildningsverksamheten" som bedrivs av studieförbunden. Nu senast Medborgarskolan.

Intresserad? -  så läser du vidare.

 

Mail till alla? - förändringar

  • 20 jan 2024

KSS använder BAS för att göra utskick till medlemmarna. En del utskick är – smala. Exempelvis – platsinnehavare brygga D/E. En del utskick går – till alla.

När det gäller det senare – till alla – är avsikten minska den formen för att lätta på administration. Redan nu publiceras – till alla – oftast också som en Nyhet på vår hemsida. Nyhet kan alla som idag använder dator, smartphone m.m. uppmärksammas på och enkelt via sin smartphone eller dator.

Framöver kommer därför enbart stadgeenligt, såsom kallelse till medlemsmöte, att publiceras både som nyhet och mail medan t.ex. information om kappsegling bara går som nyhet.

Kvarstår då frågan om hur du uppmärksammas när det kommer en Nyhet? Läs vidare.

Utkiken - Nedläggningshotad!!??

  • 6 jan 2024

Inför årsmötet saknade valberedningen kandidater till befattning/arbete som redaktörer. Vår medlemstidning, som i lite olika former funnits sedan 1957, riskerar därmed nedläggning. Den reducerade styrelsen saknar i stort möjligheter att åta sig uppgiften.

Intill dess beslut fattats så fungerar e-postadressen, redaktion@knss.nu, fortfarande för bidrag. (Publiceras alstret inte i Utkiken så kommer att publiceras på något sätt på KSS hemsida.)

Ni som vill ställa upp och rädda Utkiken anmäler ert intresse i första hand till valberedning@knss.nu