KSS äldre publikationer

KSS Årsböcker

KSS gav snart efter återstarten 1903 ut årsböcker fram t.o.m. början av 1950-talet. Den sista utgåvan var årsboken 1951-1953.  Den innehöll bl.a. en återblick på de gångna 50 åren. Vid den här tiden hade tryckkostnader ökat och annonsintäkter minskat så pass mycket att den årliga utgivningen lades ner. S.k. pliktexemplar av dessa årsböcker är tillgängliga bl.a. via Kungliga biblioteket. Även Blekinge museum har ett antal årsböcker och i KSS arkiv finns ett antal årgångar.

KSS Medlemsblad

15 december 1957 gjordes en återstart av klubbpublicering genom ett Medlemsblad. Vad som eventuellt publicerats som medlemsinformation under mellantiden efter nedläggning av årsböcker är inte känt. Av medlemsbladets sista sida framgår att nästa nummer utkommer i maj 1958. KSS medlemstidningar härefter har inte återfunnits även om det i KSS historik nämns "Utkiken 1965".

Utkiken

1980 utkom nr 1 av den nya medlemstidningen Utkiken. Nyare utgåvor hittar du under menyvalet /KSS/Klubbtidningen Utkiken. Nedan finner du, ej komplett, Utkikens äldre utgåvor i PDF (scannade äldre tidningar). Filerna kan ta lite tid att ladda ner.

 

2011

2011 Nr 2

2011 Nr 1

2010

2010 Nr 2

2010 Nr 1

2009

Nr 2

Saknas i arkivet.

Har du ett exemplar liggande hemma?

Kontakta sekreteraren.

   

2009 Nr 1

2008

2008 Nr 2

2008 Nr 1

2007

2007 Nr2

2007 Nr1

2006

2006 Nr 2

2006 Nr 1

2005

2005 Nr 2

2005 Nr 1

2004

2004 Nr 2

2004 Nr 1

2003

2003 Nr 2

2003 Nr 1

2002

2002 Nr 2

2002 Nr 1

2001

2001 Nr 2

2001 Nr 1

2000

2000 Nr 2

2000 Nr 1

1999

1999 Nr 2

1999 Nr 1

1998

1998 Nr 2

1998 Nr 1

1997

1997 Nr 2

1997 Nr 1

1996

1996 Nr 2

1996 Nr 1

1995

1995 Nr 2

1995 Nr 1

1994

1994 Nr 3

1994 Nr 2

1994 Nr 1

1993

1993 Extra

Egentligen ingen tidning utan bara innehållande kallelse och underlag till årsmötet

Nr 2

Saknas i arkivet.

Har du ett exemplar liggande hemma?

Kontakta sekreteraren.

1993 Nr 1

1992

1992 Nr 2

1992 Nr 1

1991

1991 3-4

1991 Nr 1-2

1990

1990 Nr 2

1990 Nr 1

1989

1989 Nr 2

1989 Nr 1

1988

1988 Nr 3

1988 Nr 2

1988 Nr 1

1987

1987 Nr 2

1987 Nr 1

1986

1986 Nr 3

Nr 2

Saknas i arkivet.

Har du ett exemplar liggande hemma?

Kontakta sekreteraren.

1986-1

1985

1985 Nr 3-4

1985-2

1985 Nr 1

1984

1984 Nr 2

1984 Nr 1

1983

1983 Nr 3

1983 Nr 2

1983 Nr 1

1982

1982 nr 2

1982 Nr 1

1981

1981 Nr 2

1981 Nr 1

1980

1980 Nr 1