Anmälan till seglarskola

Anmälan sker via ett särskilt formulär som du finner nedan. Där skall du lämna uppgifter avseende;

  • Namn
  • Personnummer 12 siffror 
  • Adress, Postadress
  • Telefonnr 
  • E-postadress / E-postadress för fakturering (till målsman för omyndig deltagare)
  • GDPR - Samtycke eller Ej samtycke till att barnets/ditt namn och bild kan synas på hemsidan eller Karlskrona Segelsällskap Jolleseglarnas facebooksida. 
  • Namn på målsman (för omyndig deltagare) samt Övrig information (tex allergier eller annat våra ledare behöver veta) anger du i ett meddelandefält.

Efter anmälan får du en bekräftelse på att du lagt in anmälan. Så snart seglarskolan behandlat din anmälan erhåller du en bekräftelse på att du fått plats på den kurs du önskat. Är kursen fulltecknad eller något annat är oklart tillfrågas du om andra alternativ. Därefter får du en bekräftelse på inplacering i vald kurs. Slutligen får du en faktura via e-post (länk) att betalas senast innan kursstart/ förfallodag (tidigaste datum). Platsen garanteras först när fakturan är betald. 

Avbokning

  • Vid avbokning senast 28 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften, med undantag för en avbokningsavgift på 500 kronor.
  • Vid avbokning senare än 28 dagar före kursstart sker ingen återbetalning.
  • Vid avbokning på grund av sjukdom senare än 28 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften, med undantag av avbokningsavgiften om 500 kronor, mot uppvisande av giltigt läkarintyg. I läkarintyget skall referens finnas till aktuell kursvecka.

KSS behandling av personuppgifter sker i enlighet med KSS personuppgiftspolicy. T.ex. används personuppgifterna vid ansökan om bidrag.

Har du några särskilda frågor eller önskemål kan du fylla i dessa i meddelandefältet. Har du andra allmänna frågor kan du kontakta seglarskolan via e-post seglarskola@knss.nu