Om KSS

 I högerspalten hittar du länkar till olika dokument och bilder avseende sällskapets historia.

Kort historik om anläggningen

Karlskrona Segelsällskap bildades 11:e spetember 1889 av några kappseglings-intresserade Karlskronabor. Sällskapet föll i träda under slutet av 1800-talet och "återstartades" 1903. Inledningsvis var Saltö södra udde samlingsplats för sällskapet. En sommarstuga övertogs som ett första klubbhus, en slip anlades. När den första bron till Saltö öppnades (1920) innebar detta att verksamheten utökades med fasta bryggor och bojar i större omfattning. Under 30-talet byggdes en ny klubbstuga. Av KSS anordnade danser i klubbstugan var mycket populära i Karlskrona. Tillsammans med lotterier gav de en välbehövlig inkomst till klubben.

KSS klubbstuga från Björkholmen 1937

Under 1940-talet byggdes Saltö fiskehamn som successivt utökades söderut. På våren 1953 gick pråmen med den upplastade klubbstugan från Saltö södra udde till nuvarande plats i Killingaviken. Flyttningen till dragsö filmades.

 

KSS klubbhus och hamn mitten av 50-talet.

Omedelbart efter flytten anlades en slip, mastkran och en kaj vid stranden öster om klubbhuset. Ett antal medlemsbåtar låg vid boj men djupet var begränsat. En sedan länge önskad muddring kunde utföras och i början av 70-talet lades de första betongpontonerna ut. Uppbyggnaden av KSS anläggning har därefter genomförts efter hand som kraven ökat. I början av 1980-talet var hamnen utbyggd till dagens omfattning. Ett servicehus för att bl.a. ge förbättrade gästhamnsmöjligheter tillkom under samma decennium. Under följande decennier har förbättringar av anläggningen gjorts inom samma ram men någon utbyggnad av hamnen är i praktiken inte möjlig m.h.t. begränsat vattendjup och upplåtet vattenområde.

Karlskrona Segelsällskap nuvarande utformning