Torrsegling inför kvällskappseglingarna

  • 10 maj 2024

Nu är det inte länge kvar tills vi får komma ut o segla igen!

Det blir lite annorlunda i år, vi börjar använda appen Klubbsegling.

I denna hanteras registrering  till segling (anmälan), nedräkning till start och deltagande båtar rapporterar själva sin målgång. Appen tar därefter fram en resultatlista som uppdateras vid varje rapporterad målgång.

Det är viktigt att alla deltagare behärskar appen och kan registrera sig för att delta i seglingarna, se nedräkning till start, och kan rapportera sin målgång, samt korrigera om målgång rapporteras felaktigt.

Därför kör vi en ”torrsegling” på land, Onsdag 15/5 klockan 17:30-tills alla kan, i hamnboden och på teams, där vi tillsammans ser vad som händer i appen och lär oss hantera den, så allt flyter på vid seglingarna.

Ladda gärna ner appen Klubbsegling innan, logga in med Apple eller Google-konto och bekanta er med appen genom att kolla på de instruktionsfilmer som finns på klubbseglings YouTube-kanal: 

https://www.youtube.com/@klubbsegling(https://www.youtube.com/@klubbsegling)

och prova lägga till er båt, och registrera er för Karlskrona Segelsällskaps Torrsegling 1 , Onsdag 15/5 med start 18:00

Hoppas så många som möjligt tar tillfället i akt att bekanta sig med appen, innan och på torrseglingen i hamnboden.

Har ni inte möjlighet att komma till hamnboden, bör det gå att följa torrseglingen på teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDE5Yjc5YmMtNmM0ZS00ZWJiLTg0NTQtYjA1Y2I1NjI3NWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebf7103b-2bc4-485e-aa6f-26ff5468d3d8%22%2c%22Oid%22%3a%22ad6ce7fe-149e-43b2-9848-764b138edecb%22%7d (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDE5Yjc5YmMtNmM0ZS00ZWJiLTg0NTQtYjA1Y2I1NjI3NWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebf7103b-2bc4-485e-aa6f-26ff5468d3d8%22%2c%22Oid%22%3a%22ad6ce7fe-149e-43b2-9848-764b138edecb%22%7d)