Rutiner vid KSS

  • 18 sep 2023

I dokumentet "Rutiner vid KSS" har styrelsen samlat ett antal rutiner, instruktioner för specifika fall vid KSS. I många fall är texten återgiven på annan plats men det är i detta dokument som styrelsen fastställer lydelse. Exempel är;

  • Kontroll av registerutdrag
  • Medlemsansökan
  • Byte av båt
  • Avisering och påminnelser