KSS hjälper Sjöscouterna i nödens stund.

  • 22 apr 2024

Sjöscouternas avloppssystem är sammankopplat med KSS.

Nu har den pump som flyttar avloppsvatten från Sjöscouternas hus till KSS pumpstation, vid servicehuset, havererat.

I avvaktan på reparation, vilket kan ta någon vecka, ställer naturligtvis KSS upp och hjälper Sjöscouterna i nödens stund.

Sjöscouterna får tills vidare nyttja toaletterna på gaveln av servicehuset.